لایه میانی MIO اپوکسی پلی آمید

منتشرشده در رنگ اپوکسی پلی آمید برچسب‌ها نوشته شده توسط Super User

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و هارنر پلی آمید طراحی گردیده و قابلیت کاربرد به عنوان لایه میانی را دارا می باشد. چسبندگی این رنگ بروی آسترهای غنی از روی اپوکسی بسیار بالا بوده و در شرایط جوی و غوطه وری در آب، مقاومت مناسبی دارد. رنگ MIO اپوکسی با مقاومت سایشی و ضربه پذیری مناسب دارای مقاومت مطلوب در محیط های صنعتی و شیمیایی می باشد. با توجه به دارا بودن پودر MIO و ساختار ورقه ای آن، مقاومت زیادی در مقابل نفوذ یون و رطوبت از خود نشان می دهد که باعث طول عمر سازه های فلزی در طولانی مدت می باشد. رنگ میانی M.I.O اپوکسی پلی آمید به عنوان یک رنگ میانی بسیار مناسب جهت سازه هاي فلزي نظیر پلها ، سوله هاي صنعتی، خطوط لوله و انتقال، مخازن ، تجهیزات مغروق در آب شیرین و همچنین کلیه سازه هاي فلزي در مناطق ساحلی و OFF SHORE استفاده میگردد.

زینک کرومات اپوکسی

منتشرشده در رنگ اپوکسی پلی آمید برچسب‌ها نوشته شده توسط Super User
 • تقویت مقاومت ضد خوردگی با بکارگیری رزین اپوکسی و رنگدانه زینک کرومات
 • مقاومت خوردگی مناسب به دلیل بکارگیری از رزین اپوکسی در فرمولاسیون
 • چسبنگی بسیار خوب سایر لایه ها به فیلم استری
 • ایجاد پوشش بسیار خوب

کاربرد زینک کرومات اپوکسی

از اين محصول به عنوان لايه آستري براي پوشش سطوح فلزي از قبيل سازه هاي فلزي، بدنه ماشین آلات، پلها ، سازه هاي دريايي غیر مغروق، خطوط لوله، مخازن، تاسيسات داخل و خا رج ساختمان، تجهيزات پالايشگاهي ، پتروشیمي ، گاز و … در مجاورت محیط هاي خورنده استفاده مي شود . اين آستري براي محافظت سطوحي که در شرايط آب و هوايي سخت و خورنده قراردارند توصيه مي گردد و با مجموعه متنوعي از رنگهاي مياني و رويه غير آلكيدي قابليت کاربرد دارد . اين آستر جهت محيط هاي اسيدي و قلیایی قوی مناسب نمي باشد .اين آستر را مي توان به عنوان يک آستر کارگاهي مورد استفاده قرار داد.

رویه اپوکسی پلی آمید

منتشرشده در رنگ اپوکسی پلی آمید برچسب‌ها نوشته شده توسط Super User

اﯾﻦ محصول ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺣﻼﻟﯽ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ بازار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود . اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺟﻬﺖ ﻻﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﻻﯾﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

دوام ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه ( اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻠﯿﺎ) ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. با توجه به عدم مقاومت در برابر UV، استفاده از این رنگ به عنوان لایه نهایی و در معرض تابش نور خورشید توصیه نمی گردد .

رویه اپوکسی پلی آمید

رنگ اپوکسی لایه میانی پلی آمید

منتشرشده در رنگ اپوکسی پلی آمید برچسب‌ها نوشته شده توسط Super User

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و هارنر پلی امید طراحی گردیده و قابلیت کاربرد لایه میانی با ضخامت بالا را دارا می باشد. از ویژگی های آن می توان به مقاومت خوب در برابر روغن ها، مقاومت شیمیایی عالی در برابر اسیدها و باز های ضعیف، چسبندگی عالی به پرایمر های حاوی پودر روی و پرایمر های ضد خوردگی همچنین مقاومت بالا در برابر خوردگی در محیط های دریایی و صنعتی و مقاومت عالی در برابر آسیب های حمل و نقل نام برد.

ویژگی های اپوکسی لایه ی میانی پلی آمید

 • مقاوم در برابر محيط های صنعتی و شيميائی
 • چسبندگی خوب بر روی سطوح مختلف فلزی
 • مقاومت عالی در برابر رطوبت و خوردگی

اپوکسی لایه ی میانی پلی آمید

زینک فسفات اپوکسی

منتشرشده در رنگ اپوکسی پلی آمید برچسب‌ها نوشته شده توسط Super User
 • تقویت مقاومت ضد خوردگی با بکارگیری رزین اپوکسی و رنگدانه زینک فسفات
 • مقاومت خوردگی مناسب به دلیل بکارگیری از رزین اپوکسی در فرمولاسیون
 • چسبنگی بسیار خوب سایر لایه ها به فیلم آستری
 • ایجاد پوشش بسیار خوب
 • مقاومت در محیط های شیمیایی متعارف
 • خواص مکانیکی بسیار خوب

این محصول برپایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید با پیگمنت فسفات روی طراحی گردیده است. برخورداری از این پیگمنت و حصول خواص ضدخوردگی بالا امکان مجاورت این پوشش با شرایط اتمسفری و غوطه وری را فراهم نموده است. این پرایمر قابلیت سازگاری با رنگهای دوجزئی و یک جزئی را بعنوان لایه بعدی داشته و با توجه به عدم وجود سرنج و کرومات این محصول غیرسمی بوده و در برابر ترشحات آب و مواد شیمیایی مقاوم می باشد.

اپوکسی کولتار

منتشرشده در رنگ اپوکسی پلی آمید برچسب‌ها نوشته شده توسط Super User

این رنگ بر پایه رزین اپوکسی مدیفاید شده بوسیله کول تار ساخته شده. دو جزئی بوده و به کمک سخت کننده‌های پلی آمینو آمید تشکیل فیلم می دهد . چسبندگی فوق العاده این رنگ بواسطه بوجود آمدن گروه‌های هیدروکسیل ثانویه در اثر ترکیب رزین اپوکسی با سخت کننده پلی آمید بوده و مقاومت‌های بسیارخوب آن در مقابل آب و رطوبت از طریق اصلاح با قیر قطران یا کول‌تارحاصل می‌گردد. خواص مذکور باعث میگرددکه این محصول را جهت سیستم‌های فلزی در تماس با آب و رطوبت از جمله سیستم‌های فاضلاب و پوشش‌های خارجی خطوط انتقال نفت و گازاستفاده نمایند.از دیگر خواص این رنگ که دارای درصد مواد جامد بالائی می‌باشد دستیابی به ضخامت‌های بیش از 80 میکرون در یک لایه پوشش‌دهی می‌باشد.

زینک ریچ اپوکسی

منتشرشده در رنگ اپوکسی پلی آمید برچسب‌ها زینک ریچ ، زینک ریچ چیست ؟ قیمت رنگ زینک ریچ ، قیمت رنگ اپوکسی زینک ریچ ، لیست قیمت رنگ زینک ریچ ، پرایمر زینک ریچ اپوکسی ، اسپری زینک ریچ ، رنگ زینک کرومات ، فروش رنگ زینک ریچ نوشته شده توسط Super User

زینک ریچ اپوکسی زینک ریــچ از مرغـوبـترین گونه های پرایمر بر پایه رزین اپوکسی حاوی پودر روی می باشد که با هدف حفاظت کاتدیک و جلوگیری از بروز خوردگی برروی سطوح فلزی اجرا می شود . با استانداردهای ذیل مطابقت دارد:

 • ASTM D610 Degree of Rusting
 • ASTM D3359 Cross cut adhension
 • ASTM B117 Salt spray
 • ASTM D714 Degree of blistering
 • ASTM D4541 Pull off

 

 

 

خواص و اثرات زینک ریچ اپوکسی :

 

 • 1- زیرسازی انواع پوشش ها و رنگ ها .
 • 2- پوشش اولیه بسیار مناسب برای سطوح فلزی.
 • 3- جلوگیری از خوردگی سطوح مورد اجراء .

توجه: پوشش های بعدی می تواند از جنس پلی یورتان یا اپوکسی باشد. موارد کاربرد : این محصول به عنوان محافظ کـاتدیـک روی سطـح اعـمـال می گردد و در مواردی که رنگ یا پوشش نهایی دچار آسیب شود پودر روی ( Zincpowder ) موجود در ترکیب از گسترش خوردگی جلوگیری به عمل می آورد . این پوشش ها نباید در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد اجرا گردد . ویژگی‌های رنگ اپوکسی زینک ریچ

 • زیرسازی پوشش‌ها و رنگ‌ها.
 • پوشش اولیه سطوح فلزی.
 • جلوگیری از خوردگی سطوح.
 • مقاوم به شرایط جوی مختلف.
 • مقاوم به آب و سایش.
 • عملکرد خوب در بدنه و عرشه کشتی.
 • چسبندگی عالی به سطوح.

 

کاربرد رنگ اپوکسی زینک ریچ

 

 • پالایشگاه.
 • پتروشیمی.
 • نیروگاه.
 • بدنه و عرشه کشتی.
 • تأسیسات تصفیه فاضلاب.
 • سکوهای فراساحلی

 

رنگ اپوکسی زینک ریچ

• رنگ اپوکسی زینک ریچ جهت رنگ‌آمیزی سطوح فلزی، مخازن، لوله‌ها و سطوح در معرض رطوبت و سایش استفاده میشود